วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 และ 9 สายพันธุ์

มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง เป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม คิดเฉลี่ยต่อวันมีผู้หญิงไทยได้รับการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก 27 คน และเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 13 คน ดังนั้นการฉีดวัคซีน HPV ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เป็นต้นเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูก จึงมีความจำเป็นสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 9 ขวบขึ้นไป
ปัจจุบัน โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง มีบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทั้งแบบ ชนิด 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์