ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง
555 หมู่ 5 ตำบลอ่าวนาง
จังหวัดกระบี่ 81180
โทร. 0-7581-5555

Email: contact@aonanghospital.com

ช่องทางการติดต่อ

คลินิกเด็ก 075-815-555 ต่อ 1101-1103
คลินิกสูติ-นรีเวช 075-815-555 ต่อ 1101-1103
คลินิกหู คอ จมูก 075-815-555 ต่อ 1101-1103
คลินิกอายุรกรรม 075-815-555 ต่อ 1101-1103
คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 075-815-555 ต่อ 1104
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 075-815-555 ต่อ 1201
คลินิกศัลยกรรม 075-815-555 ต่อ 1314
รังสีวินิจฉัย 075-815-555 ต่อ 1501-1502
คลินิกกายภาพบำบัด 075-815-555 ต่อ 2401
คลินิกทันตกรรม 075-815-555 ต่อ 2601
ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 075-850-111