คลินิกตา

 ◗   ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทางตาที่พบบ่อย รวมถึงโรคที่มีความร้ายแรงโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถถ่ายภาพจอประสาทตา วัดลานสายตา เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

บทความสุขภาพ