ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเครือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 56 ปี โดยมีวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ด้วยศักยภาพในการดูแลและรักษาพยาบาล โดยแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการบริการที่ได้มาตรฐาน   

 

ในปี 2560 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ รวมถึงปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ สำหรับก้าวต่อไปในการพัฒนา นอกจากเปิดให้บริการ “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง” แล้ว ขณะนี้ยังดำเนินการก่อสร้าง “โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สมุย” ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2563 เพื่อขยายเครือข่ายพื้นที่การบริการทางการแพทย์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้