คลินิกระบบประสาทและสมอง

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ความผิดปกติของระบบประสาทและสมองโดยการดูแลของแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างละเอียด

  ปวดศีรษะ ไมเกรน

  ชาปลายมือปลายเท้า

  ชาร่างกายครึ่งซีก

  โรคหลอดเลือดในสมอง

  โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

  เครื่อง CT Scan แผนกกายภาพบำบัดพร้อมทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อช่วยฟื้นฟูและบำบัดให้สามารถกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

บทความสุขภาพ