รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญทางการแพทย์ที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่การรักษาอย่างมีประสิทภาพ
โดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง มีความพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยนักรังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General X-Ray)
และเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

บทความสุขภาพ