โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ดีที่สุด คือ การมาตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี และหากมีอาการผิดปกติ ควรรีบมาปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

บทความสุขภาพ

โรคหัวใจ...กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ
โรคหัวใจ...กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ

    โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจ และหลอดเลือดจึงท...
ดูรายละเอียด

กินคลีน เพิ่มความแข็งแรงหลอดเลือดหัวใจ
กินคลีน เพิ่มความแข็งแรงหลอดเลือดหัวใจ
5 คุณประโยชน์ของการกินคลีน เพิ่มความแข็งแรงหลอดเลือดหัวใจ

เพราะอาหารคลีนคืออาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ผ่านการแปรรูปน้อย ปรุงแต่งด้วยน้ำต...
ดูรายละเอียด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอด...
ดูรายละเอียด

ภาวะหลอดเลือดแข็ง ตรวจพบไวป้องกันรักษาได้ทัน
ภาวะหลอดเลือดแข็ง ตรวจพบไวป้องกันรักษาได้ทัน

รู้จักภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง

ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) เป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดชั้นในห...
ดูรายละเอียด

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG คืออะไร
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG คืออะไร

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG หรือ (Electrocardiogram) คือการตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือได้เ...
ดูรายละเอียด

โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ !!!
โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ !!!
    โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือดจึงทำให้มีความหลากหลายของโรค และ...
ดูรายละเอียด
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ดีที่สุด คือ การมาตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี และหากมีอาการผิดปกติ ควรรีบมาปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ

...

ดูรายละเอียด