นพ.พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิช

คลินิกอายุรกรรม
doctor-foto
นพ.พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิช คลินิกอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ