นพ.อรรถ คทวณิช

คลินิกศัลยกรรม
doctor-foto
นพ.อรรถ คทวณิช คลินิกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) วุฒิบัตรเชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ

ศัลยแพทย์ทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์

ศัลยแพทย์ทั่วไป