อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมในแต่ละช่วง

Stage Of Knee Osteoarthritis
อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมในแต่ละช่วง
เริ่มต้นของผู้ที่มีอาการปวดเข่าจะมีอาการปวดบริเวณข้อเข่า ลุกขึ้นจากท่านั่งลำบาก ข้อขัด ฝืด ตึง มีเสียงดังในเข่า งอเข่าได้น้อย เหยียดขาได้ไม่สุด รู้สึกฝืดและเจ็บข้อเข่า อาการจะเป็นมากเมื่อเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น เดิน หรือวิ่ง หากเป็นมากอาจทำให้เกิดการเข่ายึด
ข้อเข่าขาดความยืดหยุ่นทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่ และมีข้อเข่าผิดรูป
การเปลี่ยนแปลงของข้อเข่าในระยะต่างๆ
ระยะเริ่มต้น (I) เริ่มสูญเสียกระดูกอ่อน 10 % ช่องว่างระหว่างข้อต่อยังไม่เล็กลง มักจะไม่พบความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบายใดๆ
ระยะเบา (II) ระยะห่างระหว่างข้อต่อเริ่มแคบลง กระดูกอ่อนเริ่มมีการแตกร้าว เริ่มมีการงอกของกระดูกที่ผิดรูปเกิดขึ้น
ระยะกลาง (III) ระยะห่างระหว่างข้อต่อแคบมากขึ้น กระดูกอ่อนแตกร้าว และมีการะดูกงอกผิดรูปมากขึ้นเรื่อยๆ
ระยะรุนแรง (IV) ระยะห่างระหว่างข้อต่อแคบลง สูญเสียกระดูกอ่อนถึง 60% และมีกระดูกงอกผิดรูปเป็นจำนวนมาก
ปัญหาความเสื่อมของกระดูกอาจจะเพิ่มมากขึ้นตามวัยแต่สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง เฉพาะฉะนั้นอย่าลืมดูแล และบำรุงไขข้อกระดูกของเราและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้