ทำไมเราต้องตรวจหัวใจก่อนมีอาการ ผิดปกติ


โรคหัวใจ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการตายในอันดับต้นๆ ของคนไทยมีผู้ป่วยไม่น้อยที่มีโรคหัวใจซ่อนอยู่ แต่ไม่แสดงอาการที่บ่งชี้โรคหัวใจ เช่น เจ็บ
แน่นหน้าอก ใจสั่น หรือ ในบางรายก็มีอาการที่ไม่ชัดเจน เช่น เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ หน้ามืดจะเป็นลม หรือ แม้กระทั่งอาจมีอาการที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิด คิดว่าเป็นโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคหัวใจ เช่น มีอาการจุกแน่นลิ้นปี่จึงทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโรคของกระเพาะอาหาร หรือโรคกรดไหลย้อน ในบางรายมีอาการปวดไหล่หรือปวดแขนจึงเข้าใจผิดว่า เป็นโรคของกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริง อาการดังกล่าวทั้งหมดอาจเป็นอาการของโรคหัวใจได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ป่วยบางรายได้รับการวินิจฉัยล่าช้า และอาจทำให้เสียชีวิตได้ในบางราย

การตรวจสุขภาพระบบหัวใจรวมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เช่น

– ตรวจวัดระดับความดันโลหิต
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
– ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
– ตรวจเลือดประเมินระดับน้ำตาลและไขมัน
– ตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนหัวใจ
– ตรวจปริมาณแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ

จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคหัวใจ ก่อนจะมีอาการที่รุนแรงและอาจจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้


การป้องกันโรคหัวใจที่ดีที่สุด คือ การมาตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี และหากมีอาการผิดปกติ ควรรีบมาปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ตารางออกตรวจแพทย์ วันอังคาร-วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น.