อายุเท่านี้ตรวจอะไรดีนะ?การตรวจสุขภาพตามช่วงวัยมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

สังเกตไหมว่าในแต่ละช่วงอายุของเราจะมี

ปัญหาสุขภาพที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น วัยเด็กมีปัญหาเรื่องกระดูก ฟัน
ด้านพัฒนาการ และด้านโภชนาการ วัยทำงานมีปัญหาเรื่องความเครียดและการรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ส่วนวัยสูงอายุยิ่งต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น