พญ.วิภาวี อนุรักษ์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
doctor-foto
พญ.วิภาวี อนุรักษ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป