นพ.จิตติ ลาวัลย์ตระกูล

คลินิกสูติ-นรีเวช
doctor-foto
นพ.จิตติ ลาวัลย์ตระกูล คลินิกสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอาทิตย์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) รพ.ราชวิถี


ความชำนาญพิเศษ

สูติ-นรีแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

สูติ-นรีแพทย์