นพ.ศุภกานต์ แสงเลิศล้ำ

คลินิกอายุรกรรม
doctor-foto
นพ.ศุภกานต์ แสงเลิศล้ำ คลินิกอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 07.00 am - 04.00 pm
วันพุธ 07.00 am - 04.00 pm
วันพฤหัสบดี 07.00 am - 04.00 pm
วันศุกร์ 07.00 am - 04.00 pm
วันเสาร์ 07.00 am - 04.00 pm
วันอาทิตย์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความชำนาญพิเศษ

อายุรแพทย์ทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์ทั่วไป