นพ.ภาณุพงศ์ ดาษดา

ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
doctor-foto
นพ.ภาณุพงศ์ ดาษดา ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

General Practitioner


ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป