นพ.กฤษณะ คูวิจิตรจารุ

รังสีวินิจฉัย
doctor-foto
นพ.กฤษณะ คูวิจิตรจารุ รังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ

รังสีแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

รังสีแพทย์