นพ.กฤษณะ คูวิจิตรจารุ

รังสีวินิจฉัย
doctor-foto
นพ.กฤษณะ คูวิจิตรจารุ รังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 07.00 am - 08.00 pm
วันอังคาร 07.00 am - 08.00 pm
วันพุธ 07.00 am - 08.00 pm
วันพฤหัสบดี 07.00 am - 08.00 pm
วันศุกร์ 07.00 am - 08.00 pm
วันเสาร์ 07.00 am - 08.00 pm
วันอาทิตย์ 07.00 am - 08.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ

รังสีแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

รังสีแพทย์