นพ.ดุษฎี สุวรรณทีป

คลินิกเด็ก
doctor-foto
นพ.ดุษฎี สุวรรณทีป คลินิกเด็ก
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (ศูนย์แพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์)


ความชำนาญพิเศษ

กุมารแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

กุมารแพทย์