นพ.นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล

คลินิกอายุรกรรม
doctor-foto
นพ.นนท์ธิวัฒน์ ญาณะตาล คลินิกอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม (ศูนย์แพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์)


ความชำนาญพิเศษ

อายุรแพทย์ทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์ทั่วไป