พญ. จิตติมา ตียพันธ์

คลินิกศัลยกรรม
doctor-foto
พญ. จิตติมา ตียพันธ์ คลินิกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm

ความชำนาญพิเศษ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์


ตำแหน่งแพทย์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์