ทำฟันใช้สิทธิประกันสังคม 900 บาทต่อปี

มีสิทธิ์! ต้องใช้สิทธิ์! ทำฟันฟรี ปีละ 900 บาท
ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง.
ถอนฟัน
อุดฟัน
ขูดหินปูน