โรคตาแดง ไม่รุนแรง แต่รำคาญใจ

แนะนำ

 • ฤดูฝน เป็นฤดูที่พบการระบาดของโรคตาแดงมากกว่าฤดูอื่น ๆ
 • ผู้ป่วยตาแดง ควรงดใช้สายตาในช่วงที่มีอาการ ไม่ควรทำงานดึก พักผ่อนให้เพียงพอ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

โรคตาแดง เกิดได้อย่างไร

เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา จากการติดเชื้อไวรัส เป็นกลุ่มอาดิโนไวรัส ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อทางการสบสายตา หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน อาการเกิดได้ภายใน 1-2 วัน ระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน มักพบผู้ติดเชื้อไวรัสตาแดงในฤดูฝน ระยะเวลาของโรคจะเป็นประมาณ 5-14 วัน หากไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ


การติดต่อของโรคตาแดง

 1. การคลุกคลีใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคตาแดง
 2. ใช้เสื้อผ้าหรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
 3. ปล่อยให้ฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตา
 4. ปล่อยให้แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา
 5. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหน้า

 อาการ

ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการตาแดง เคืองตา ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆ น้ำตาไหล เจ็บตา มักจะมีขี้ตามากร่วมด้วย จากการติดเชื้อแบคทีเรียร่มด้วย ต่อมน้ำเหลืองหลังหูมักเจ็บและ มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน แล้วจะติดต่อมายังตาอีกข้างได้


 การรักษา

รักษาตามลักษณะอาการของโรค เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรง ถ้ามีขี้ตามากก็หยอดยาปฏิชีวนะ มีไข้ เจ็บคอ ก็ใช้ยาแก้อักเสบร่วมกับยาลดไข้ ยาลดปวด พยายามรักษาสุขภาพ พักผ่อนให้มากๆ โดยเฉพาะการใช้สายตาในช่วงที่มีอาการตาแดงอย่างรุนแรง ไม่ควรทำงานดึก ควรนอนให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องปิดตา ยกเว้นมีกระจกตาอักเสบ เคืองตามาก จึงปิดตาเป็นครั้งคราว ไม่ควรให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย ควรงดการใช้ผ้าเช้ดหน้าร่วมกัน ทุกครั้งที่จับตาควรล้างมือให้สะอาด ผู้ป่วยไม่ควรลงเล่นน้ำในสระ จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปในน้ำได้


 การป้องกัน

 1. ล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
 2. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
 3. ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
 4. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา
 5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ ผู้ป่วยโรคตาแดงควรหยุดเรียน หรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลาม หรือติดต่อสู่คนอื่น