แผนกศัลยกรรม

มุ่งเน้นการรักษา ป้องกัน และการฟื้นฟูผู้ป่วย พร้อมให้บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด อาทิ ไส้ติ่ง ขลิบปลายอวัยวะเพศ นิ่วถุงน้ำดี แผลจากอุบัติเหตุ  ภายใต้การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี วิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญ ตลอดจนแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแลเพื่อให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูก และข้อ)

Share