ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

มีทีมแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกอาการป่วยของท่าน
สามารถค้นหาทีมแพทย์ของเราได้ที่นี่

แผนกกุมารเวช

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกเวชศาสตร์ทั่วไป และครอบครัว

แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูก และข้อ)

แผนกหู คอ จมูก

แผนกสูตินรีเวช

แผนกอายุรกรรม

ทั่วไป