คลินิกรักษาโรค

โรงยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล พร้อมมอบบริการที่ดีที่สุดด้วยศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนอก (OPD) บริการผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 56 เตียง บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โดยการดูแลของแพทย์ผู้เฉพาะทาง พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการรักษาพยาบาล

 

คลินิกศัลยกรรม

มุ่งเน้นการรักษา ป้องกัน และการฟื้นฟูผู้ป่วย พร้อมให้บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด อาทิ ไส้ติ่ง ขลิบปลายอวัยวะเพศ นิ่วถุงน้ำดี แผลจากอุบัติเหตุ ภายใต้การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี วิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญ ตลอดจนแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแลเพื่อให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

 

คลินิกเด็ก

มุ่งเน้นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยพร้อม ให้การดูแล แนะนำ ตรวจวินิจฉัย รักษา โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคทั่วไปและโรคภูมิแพ้ในเด็ก

 

คลินิกสูติ-นรีเวช

บริการดูแลสุขภาพของผู้หญิงแต่ละช่วงวัย โดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์ บริการฝากครรภ์และคลอดบุตรโดยสูติแพทย์ทั้งรูปแบบการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด

 

คลินิกอายุรกรรม clinic

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ให้คำปรึกษา รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเเพทย์อายุกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคติดเชื้ออื่นๆ

 

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

บริการรักษาโรคกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท โดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อที่มีประสบการณ์ สามารถรักษาได้ทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัด รวมถึงรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพื่อตอบโจทย์การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ป่วย

 

คลินิกหู คอ จมูก (otolaryngologist clinic)

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ตรวจหูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง อาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ อาทิ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยการดูแลของแพทย์เฉพาะทางพร้อมบุคลากรที่มีประสบการณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญทางการแพทย์ที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่การรักษาอย่างมีประสิทภาพ โดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง มีความพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยนักรังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General X-Ray) และเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share