คลินิกเด็ก

มุ่งเน้นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยพร้อม ให้การดูแล แนะนำ ตรวจวินิจฉัย รักษา โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคทั่วไปและโรคภูมิแพ้ในเด็ก

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แผนกกุมารเวช

Share