คลินิกสูติ-นรีเวช

บริการดูแลสุขภาพของผู้หญิงแต่ละช่วงวัย โดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์ บริการฝากครรภ์และคลอดบุตรโดยสูติแพทย์ทั้งรูปแบบการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แผนกสูตินรีเวช

Share