คลินิกอายุรกรรม

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ให้คำปรึกษา รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเเพทย์อายุกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคติดเชื้ออื่นๆ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม

Share