นพ.ดุษฏี สุวรรณทีป

DUTSADEE SUVANNATHEP, M.D.
นพ.ดุษฏี สุวรรณทีป
นัดหมายแพทย์
แผนก:
Clinical Pediatrics Medical Clinic


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 - 17.00
วันอังคาร
: 08.00 - 17.00
วันพุธ
: 08.00 - 17.00
วันพฤหัสบดี
: 08.00 - 17.00
วันศุกร์
: 08.00 - 17.00
วันเสาร์
: 08.00 - 17.00
วันอาทิตย์
: 08.00 - 17.00
Share