คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้รับบริการที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษาในช่วง COVID-19
• เพื่อให้ผู้ป่วยทุกท่านได้รับการดูแลจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้วยระดับมาตรฐาน
• เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกประเภท

ขยายเวลาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

Package and Promotions

Health Knowledge

Low dose CT scan
Low dose CT scan
...
View More Info
Chest Percussion
Chest Percussion
...
View More Info
influenza A (H1N1)
influenza A (H1N1)
...
View More Info