คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้รับบริการที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษาในช่วง COVID-19
• เพื่อให้ผู้ป่วยทุกท่านได้รับการดูแลจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้วยระดับมาตรฐาน
• เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกประเภท

ขยายเวลาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

Package and Promotions

Health Knowledge