นพ.พอกิจ บุญคง

คลินิกศัลยกรรม
doctor-foto
นพ.พอกิจ บุญคง คลินิกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์


ตำแหน่งแพทย์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์