คลินิกหัวใจ

    บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ ตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรค โดยการดูแลของแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิด

  โรคหลอดเลือดหัวใจ

  โรคลิ้นหัวใจรั่ว

  โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

  เครื่องวิ่งสายพาน (EST)

  เครื่องอัลตร้าซาวด์หัวใจ (Echo)

  เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกติดตัว (Holter Monitor)

  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
599

บาท

ดูรายละเอียด

บทความสุขภาพ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG คืออะไร
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG คืออะไร

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG หรือ (Electrocardiogram) คือการตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือได้เ...
ดูรายละเอียด

โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ
โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ
    โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือดจึงทำให้มีความหลากหลายของโรค และ...
ดูรายละเอียด
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ดีที่สุด คือ การมาตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี และหากมีอาการผิดปกติ ควรรีบมาปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ

...

ดูรายละเอียด