พญ.วรลักษณ์ จักรานุกุล

คลินิกสูติ-นรีเวช
doctor-foto
พญ.วรลักษณ์ จักรานุกุล คลินิกสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขา สูตินรีเวชวิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


ความชำนาญพิเศษ

สูตินรีแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

สูตินรีแพทย์