นพ.อยู่ยง อนันตโชติ

วิสัญญีแพทย์
doctor-foto
นพ.อยู่ยง อนันตโชติ วิสัญญีแพทย์
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราช)


ความชำนาญพิเศษ

วิสัญญีแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

วิสัญญีแพทย์