พญ. รติกร เพ็ชรประกอบ

คลินิกเด็ก
doctor-foto
พญ. รติกร เพ็ชรประกอบ คลินิกเด็ก
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขา กุมารเวชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


ความชำนาญพิเศษ

กุมารเวชศาสตร์


ตำแหน่งแพทย์

กุมารเวชศาสตร์