นพ.ยอดพิริยะ เอี่ยมคงเอก

คลินิกหู คอ จมูก
doctor-foto
นพ.ยอดพิริยะ เอี่ยมคงเอก คลินิกหู คอ จมูก
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 am - 05.00 pm
วันจันทร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันอังคาร 08.00 am - 05.00 pm
วันพุธ 08.00 am - 05.00 pm
วันพฤหัสบดี 08.00 am - 05.00 pm
วันศุกร์ 08.00 am - 05.00 pm
วันเสาร์ 08.00 am - 05.00 pm

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ

แพทย์โสต ศอ นาสิก(หู คอ จมูก)


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์โสต ศอ นาสิก(หู คอ จมูก)